موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

ویژه خانواده ها

رفتار اعضای خانواده بافردی که ترک اعتیاد داشته‌، چگونه باید باشد؟ زمانی که فرد معتاد با تصمیم خودش یا حتی به اصرار خانواده تصمیم به ترک می‌گیرد به

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

بهترین روش ترک اعتیاد

بیماری اعتیاد یک بیماری مزمن است که دارای زمینه ها و عوامل متعددی است ، معضل اعتیاد دارای علل زیستی، روانی ، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

نقش خانواده در بهبود فرد معتاد

درمان اعتیاد مستلزم حمایت سالم و واکنش مناسب اعضای خانواده؛ فرد معتاد به اعتیاد، روند درمان، مراقبت بعد از درمان و دوران بهبودی کامل می‌باشد. نقش

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

پیشنهاداتی برای روز های نخست ترک اعتیاد

بسیاری از ما معتادان شناخت صحیحی از ترک اعتیاد نداریم و تصور می کنیم که ترک اعتیاد به معنی قطع مصرف مواد مخدر و عدم انجام رفتارهای معتادگونه ما است.

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

ترک اعتیاد

متاسفانه باور غالب اجتماعی این است که شخص معتاد موجودی است، کثیف، دزد ،نفرت انگیز و مجموعه ای از رذائل و خصوصیت  های منفی که در یک انسان می

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

۱۱ اصل در پیشگیری از مواد مخدر

در مورد مقاوم سازی كودكان و نوجوانان سازمان جهانی بهداشت ، پیشگیری را در سه سطح ، این گونه تعریف کرده است : ۱) پیشگیری نوع اول : هدف پیشگیری

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

 10 اتفاق خوشایند با ترک سیگار

به سختی می توانیم باور کنیم با وجود تمام پیامدهای منفی سیگار که هر روز در موردشان صحبت می شود، هنوز هم تعداد زیادی هستند که دست از سیگار کشیدن برنمی

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

روش های کمک کردن به یک فرد معتاد

در اینجا روشهایی برای کمک کردن به یک فرد معتاد را متذکر می شویم: * از انتقال فرد به مراکز و کمپهای غیر مجاز و همچنین مجاز غیر استاندارد پرهیز

ادامه مطلب