مقالات

موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

هزینه ی کمپ ترک اعتیاد

این از ان دسته سوال هایی است که اغلب ما در طول زندگی خود با ان مواجه هستیم و برای بدست اوردن یا حفظ و تداوم ان در حال مبارزه هستیم . و اما پاسخ به

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

بهترین روش ترک اعتیاد

بیماری اعتیاد یک بیماری مزمن است که دارای زمینه ها و عوامل متعددی است ، معضل اعتیاد دارای علل زیستی، روانی ، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

نقش خانواده در بهبود فرد معتاد

درمان اعتیاد مستلزم حمایت سالم و واکنش مناسب اعضای خانواده؛ فرد معتاد به اعتیاد، روند درمان، مراقبت بعد از درمان و دوران بهبودی کامل می‌باشد. نقش

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

ترک اعتیاد اجباری (کمپ اجباری)

آیا درمان اعتیاد به صورت اجباری ثمر بخش است؟ در واقع دستگیری و ارجاع به مراکز درمانی اثر بخشی درمانی پایین تری را به همراه دارد اما با معتادینی

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

پیشنهاداتی برای روز های نخست ترک اعتیاد

بسیاری از ما معتادان شناخت صحیحی از ترک اعتیاد نداریم و تصور می کنیم که ترک اعتیاد به معنی قطع مصرف مواد مخدر و عدم انجام رفتارهای معتادگونه ما است.

ادامه مطلب
موسسه ترک اعتیاد معتبر ، مرکز ترک اعتیاد معتبر در شیراز ، کمپ ترک اعتیاد در شیراز

ترک اعتیاد

متاسفانه باور غالب اجتماعی این است که شخص معتاد موجودی است، کثیف، دزد ،نفرت انگیز و مجموعه ای از رذائل و خصوصیت  های منفی که در یک انسان می

ادامه مطلب