» » پیشنهاداتی برای روز های نخست ترک اعتیاد
پیشنهاداتی برای روز های نخست ترک اعتیاد

پیشنهاداتی برای روز های نخست ترک اعتیاد

بسیاری از ما معتادان شناخت صحیحی از ترک اعتیاد نداریم و تصور می کنیم که ترک اعتیاد به معنی قطع مصرف مواد مخدر و عدم انجام رفتارهای معتادگونه ما است. بلکه بهبودی از آن می بایست همه جنبه های زندگی ما را در برگیرد. در این صفحه پیشنهاداتی را ارائه شده است تا با آگاهی از این اطلاعات ، افرادی که تصمیم به ترک اعتیاد دارند بتوانند با اراده و توانایی مضاعفی این کار را انجام دهند.
پیشنهاداتی برای روز های اول ترک اعتیاد

1. بیماری اعتیادت را بپذیر:

ما حق انتخاب داریم;می توانیم بپذیریم که بیمار هستیم و با کمک گرفتن از جلساتی که در کمپ اعتیاد برگزار میشود در راه بهبودی خود قدم برداریم. یا اینکه از سر لجبازی دوباره مصرف مواد مخدر را شروع کنیم و در دام آن گرفتار شویم.

2. عوارض ناشی از خماری را تحمل کن:

 در این دوره چون مصرف مواد مخدر قطع و یا کاهش می یابد بدن شما دچار شوک میشود حقیقتی که به شما کمک می کند تا با خماری مقابله کنید، این است که بپذیرید که با توجه عادت بدن شما به مواد مخدر ، در واقع خماری نشانه تلاش جسم بیمار شما، برای بدست آوردن سلامت خود می باشد.


3. با نوسانات روحی و روانی سازش کن:

علت اصلی این نوسانات نرسیدن مواد مخدری است که بدن ما به آن عادت کرده است ، ولی باید بدانیم و بار داشته باشیم که این نوسانات روحی و روانی گذرا بوده و همیشگی نیستند.

4. مبارزه کردن با رفتار های معتادگونه :

جنبه روحی و روانی بیماری اعتیاد ماهیتی قوی و پیچیده دارد به خصوص در روز های اول اعتیاد، تلاش میکند تا دوباره مارا بازگرداند و کنترل زندگیمان را در ستش بگیرد.
 

5. از جلساتی که در مورد برگزار میشود استفاده کنیم:

  این جلسات به شما کمک میکند که دوباره وسوسه نشوید وشما را متقاعد خواهیم کرد که دوباره فریب اعتیاد را نخورید . و همینطور با افراد جدید با تجارب جدید آشنا میشوید.

6. اعتماد کردن به فرآیند بهبودی:

  بدانید هیچ معتادی یک شبه معتاد نشده است و این کار در طی زمان طولانی اتفاق افتاده است . تاکنون هزاران معتاد در سراسر دنیا در سخت ترین شرایط و با گذراندن مصیبت های بسیار توانسته اند یک زندگی نو برای خود بسازند و در یک زندگی سراسر امید و آسایش و بدون هیچ اعتیادی به سر ببرند.