با حضور تیم درمانی مجرب

این مرکز با حضور تیم درمانی مجرب شامل پزشک ،روانشناس، مددکاراعتیاد ، مددیارخانواده و با تجربه 12 سال ارائه خدمات تحت نظارت سازمان بهزیستی مشغول خدمات رسانی به مصرف کنندگان موادمخدر و الکل می باشد