مقالات

ترک اعتیاد اجباری (کمپ اجباری)

ترک اعتیاد اجباری (کمپ اجباری)

امتیاز 4.9 /5 از 421 رای
آیا درمان اعتیاد به صورت اجباری ثمر بخش است؟

در واقع دستگیری و ارجاع به مراکز درمانی اثر بخشی درمانی پایین تری را به همراه دارد اما با معتادینی که اقدام به درمان نمی کنند به ویژه مصرف کننده های مواد مخدر صنعتی مانند شیشه چه باید کرد؟
مداخله در روند زندگی فرد مصرف کننده بهترین روش برای سوق دادن او به درمان است که در بخش مداخله به آن پرداخته شده است.