کمپ ترک اعتیاد

سم زدایی سریع در شیراز

امتیاز 4.9 /5 از 421 رای

اعتیاد یک بیماری است و باید با ان به مشابه یک بیماری برخورد کرد.فرد مصرف کننده ی مواد مخدر به دلیل ضعف های روحی و جسمی در مقابل این بیماری مزمن احساس ناتوانی و شکست کرده و در تصمیم گیری برای انتخاب درمان صحیح و سریع با مشکل و تردید مواجه می شود که همین امر باعث ترس از قطع مصرف و تکراری شدن این چرخه ی معیوب اعتیاد می شود. بنابراین این مهم راهنمایی و رهنمود های اطرافیان و خانواده ی بیمار را می طلبد تا با بررسی ، سنجش و تشخیص صحیح و به هنگام بیمار را هرچه سریع تر به یکی از مراکز مجاز تخصصی ترک اعتیاد ارجاع دهند.در این میان نکته ای که بسیار حائز اهمیت است انتخاب صحیح و موشکافانه ی این مراکز می باشد چراکه متاسفانه این روزها بازار مراکز غیر مجازی که به اسم ترک اعتیاد توسط افراد غیر متخصص و سودجو دایر می شوند و درمان های غیر اصولی و بعضا ازمایشی را به بیماران ارائه می دهند بسیار داغ است ، درمان هایی تحت عنوان : عوض کردن خون ، شوک الکتریکی ، دستکاری نوروترنسمیترها و...که اغلب بی نتیجه بوده و یا عوارضی مانند : کوما ، سینکوب و حتی مرگ را در پی داشته اند . بنابراین اقدام سریع و به موقع و انتخاب روش درمانی مناسب یکی از نکات اصلی در شروع درمان اعتیاد می باشد. پس از یافتن مکان مناسب و به روز و قرار گرفتن در مرحله ی درمان اولین گام درمانی سم زدایی می باشد.     

سم زدایی سریع در شیراز

                                                                    
سم زدایی : هنگامی که سموم و الاینده ها وارد بدن می شوند ، ابتدا کبد و سپس کلیه ها اقدام به جذب ان ها از طریق خون می کنند و در مرحله ی بعد به کمک مکانیزم های مختلف این سموم را به خارج از بدن هدایت می کنند که به این روند پاکسازی خون یا سم زدایی می گویند. به طور کلی در حوزه ی اعتیاد سم زدایی مداخله ی درمانی است که در هنگام ایجاد وابستگی بدن به یک ماده ی مخدر در فرایند تجربه ی نشانگان قطع یا در موارد مصرف بیش از حد یا سوء مصرف انجام می شود.                                                                                                             
سم زدایی سریع:از گذشته تا کنون روش های متعدد سم زدایی توسط مراکز تخصصی ترک اعتیاد انجام شده است که میزان تاثیرگذاری و رضایت بخشی انان در بیماران متفاوت بوده و جای بحث دارد اما تاکنون بهترین و سریع ترین روش ترک اعتیاد ترک اعتیاد بدون هیچ گونه دارو می باشد که هیچگونه عوارضی برای بیمار نداشته و مورد تایید تمامی متخصصین و صاحب نظران در حوزه ی درمان اعتیاد می باشد . کمپ ترک اعتیاد اوای مهرافرین از این روش سم زدایی سریع در درمان های خود استفاده کرده و به عنوان یکی از بهترین و استانداردترین  کمپ های ترک اعتیاد همچنان به حول قوه ی الهی و حمایت های شما خوبان مورد تایید سازمان بهزیستی و بهداشت بوده است