درباره ما

درباره مرکز بازتوانی اعتیاد مهرآفرین

درباره مرکز بازتوانی اعتیاد مهرآفرین

بسیاری از ما معتادان درک و شناخت صحیحی از ترک اعتیاد نداشته و تصور می کنیم که پاکی از اعتیاد تنها به معنی قطع مصرف مواد مخدر و یا اجتناب از رفتارهای معتادگونه ما است. با در نظر گرفتن این که اعتیاد یک بیماری مزمن و درمان ناپذیر است که جسم، ذهن و روح فرد معتاد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بهبودی از آن نیز می بایست همه جنبه های زندگی وی را در برگیرد. بنا بر اصول برنامه های 12 قدمی، در این صفحه پیشنهاداتی ارائه شده است تا با آگاهی از این اطلاعات، کسانی که تصمیم به ترک اعتیاد دارند با اراده و توانایی بیشتری اقدام به برداشتن این قدم مهم در زندگی کنند. بسیاری از ما معتادان زمانی که سرانجام تسلیم شده و تصمیم به ترک اعتیاد می گیریم، تصور میکنیم تنها کاری که لازم است انجام دهیم قطع مصرف مواد است. اغلب ما به این نکته آگاه نیستیم که اعتیاد، یک بیماری چند بعدی است که به شدت بر ذهن و بدن ما تاثیر گذاشته است و به همین دلیل ممکن است فقط به سم زدایی و پاک سازی بدنمان از سموم مواد مخدر فکر کنیم. متاسفانه با فراگیر شدن بیماری اعتیاد در جامعه شاهد مکان هایی هستیم که با ادعای "معالجه و درمان سریع اعتیاد” مبالغ زیادی را از معتادان دریافت کرده و برای خود درآمدزایی می کنند.در همین راستا موسسه آوای مهرآفرین با راه اندازی مرکز جامع آموزشی درمانی کمپ مهرآفرین و با ایجاد فضاهای مناسب استاندارد با هدف آسایش رهجویان نسبت به پذیرش و بازتوانی مصرف کنندگان مواد مخدر اقدام می نماید. این مرکز با داشتن 13 سال سابقه فعالیت تحت نظارت سازمان بهزیستی یکی از قدیمی ترین کمپهای ترک اعتیاد جنوب کشور می باشد که تا کنون عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشته است.مرکز مهرآفرین در سال 1395 به عنوان کمپ نمونه از طرف شهرداری شیراز معرفی و تقدیر شد.

مرکز بازتوانی اعتیاد مهرآفرین (ویژه آقایان و خانمها)

تحت نظارت سازمان بهزیستی

Addiction Treatment Center Mehrafarin(vip)

شماره ثبت:2172

شناسه ملی:10530497154

شماره پروانه تاسیس:46347/12/926

شماره پروانه فعالیت:20389/92/926

                                                                                   شناسه واحد:159800